× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

بررسی ۵ برنامه درسی در شورای برنامه‌ریزی آموزشی علمی کاربردی

پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به ریاست دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به دبیری مهندس جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و با حضور مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی و جمعی از صاحب نظران و خبرگان علمی کاربردی برگزار شد.

دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسه ضمن تشریح فرآیند بررسی برنامه های درسی پیشنهادی دستگاههای اجرایی که فرایند بررسی و تایید را در گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی طی نموده است اظهار داشت: طی این جلسات هر یک از برنامه های درسی با حضور نمایندگان دستگاههای متقاضی پیشنهاد دهنده دوره و پس از تشریح نیازهای آموزشی مورد نیاز آن دستگاه، مورد بررسی قرار می گیرد.

مهندس جمالزاده، دبیر کمیسیون معین نیز به تشریح دستور جلسه که مشتمل بر بررسی ۵ برنامه درسی پیشنهادی و مورد تایید گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی بوده، پرداخت و ضمن ارائه گزارش کاملی از روند بررسی هر یک از دوره ها به تشریح  بررسی دلایل توجیهی، بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغلی، بررسی محتوایی و تخصصی برنامه و … پرداخت.

برنامه های درسی دوره های پیشنهادی پس از تشریح ضرورت و اهمیت دوره، قابلیت ها و توانمندی های مورد انتظاردانش آموختگان، مشاغل قابل احراز و جداول دروس مهارت مشترک، پایه، اصلی، تخصصی و کار در محیط توسط نمایندگان دستگاه متقاضی و مدیر گروه ذیربط، مورد بررسی، حک و اصلاح قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در  این جلسه کلیات ۵ دوره در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی مشتمل بر کارشناسی ناپیوسته حرفه ای “مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی” پیشنهادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کارشناسی ناپیوسته حرفه ای ” حسابداری سلامت”، پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی قم، کاردانی ناپیوسته حرفه ای” تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین”، کاردانی ناپیوسته حرفه ای ” تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین” و کاردانی ناپیوسته حرفه ای”تربیت مربی پایه والیبال معلولین” پیشنهادی فدراسیون ورزش معلولین و جانبازان به تایید رسید و مقرر شد با نظارت گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی، اصلاحات مد نظر کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی در برنامه اعمال شود.

ایسناتوجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه