× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

تقویم آزمون زبان «تولیمو» منتشر شد/ اعلام شهرهای میزبان آزمون

سازمان سنجش آموزش کشور برنامه زمانی برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی پیشرفته «تولیمو» در سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

برنامه زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون تولیمو در سال ۱۳۹۶

ردیف دوره زمان برگزاری حوزه های برگزاری تاریخ برگزاری
۱ ۱۱۷ خرداد تهـران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، بندرعباس و رشت چهارم خرداد ۹۶
۲ ۱۱۸ تیر تهـران اول تیر ۹۶
۳ ۱۱۹ مرداد تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند ۲۶ مرداد ۹۶
۴ ۱۲۰ شهریور تهران ۳۰ شهریور ۹۶
۵ ۱۲۱ مهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، کیش، چابهار، بندرعباس ۲۷ مهر ۹۶
۶ ۱۲۲ آبان تهران ۲۵ آبان ۹۶
۷ ۱۲۳ آذر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند، کیش ۲۳ آذر ۹۶
۸ ۱۲۴ دی تهران ۲۸ دی ۹۶
۹ ۱۲۵ بهمن تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان و چابهار ۲۶ بهمن ۹۶
۱۰ ۱۲۶ اسفند تهران ۲۴ اسفند ۹۶

مهرتوجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه