× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

دروس طلاب پایه دوم مدارس علمیه/ طلاب باید ۷۴۰ ساعت بگذرانند

براساس برنامه درسی مدارس علمیه کشور طلاب پایه دوم باید ۷۴۰ ساعت آموزشی را بگذرانند که جمع ساعات آموزشی در نیسمال اول تحصیلی ۳۴۵ ساعت و در نیسمال دوم تحصیلی ۳۹۵ ساعت است.

جدول دروس نیسمال اول پایه دوم مدارس علمیه

ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ نحو ۲ بخش (۱) ۸۵ از ابتدای کتاب تا اول نواسخ سیوطی یا شرح ابن عقیل
۲ نحو ۳ بخش (۱) ۸۵ از ابتدای کتاب اشتغال تا اول باب اعمال المصدر سیوطی یا شرح ابن عقیل
۳ منطق ۲ بخش (۱) ۸۵ از اول کتاب تا اول تقسیمات الحملیه منطق مظفر یا منطق تعلیمی
۴ عقاید ۲ ۶۰ همه کتاب شیعه در اسلام
۵ اخلاق ۲ ۳۰ از اول کتاب تا اول النوع الثالث فی الاداب المختصه بالمعلم المراد من منیه المرید

برای اتمام سرفصل تعیین شده پیشنهاد می شود از ابتدای سال، نحو ۳ همراه با کلاس جبرانی برگزار شود.

جدول دروس نیمسال دوم پایه دوم مدارس علمیه
ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ نحو ۲ بخش(۲) ۸۵ از ابتدای نواسخ تا اول باب اشتغال، تجزیه و ترکیب نیمه اول جزء ۳۰ قرآن سیوطی یا شرح ابن عقیل
۲ نحو ۳ بخش (۲) ۸۵ از باب اعمال المصدر تا ابتدای حکایات سیوطی یا شرح ابن عقیل
۳ منطق ۲ بخش (۲) ۸۵ از تقسیمات الحملیه تا اول صناعات خمس منطق مظفر یا منطق تعلیمی
۴ منطق ۳ ۸۰ صناعات خمس منطق مظفر یا منطق تعلیمی
۵ تاریخ ۲ ۳۰ از فصل ۲۴ (دفاع از حریم آزادی) تا پایان کتاب فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام(ص)
۶ قرآن ۲ ۳۰ سوره های فاتحه، انعام، مائده گزیده تفسیر نمونه

هر یک از درس های مطالعاتی تاریخ ۲ و قرآن ۲ معادل ۳۰ ساعت درسی است که مدیران مدارس علمیه می توانند از ساعات فوق العاده برای برگزاری این درس ها استفاده کنند و شرکت طلاب در این کلاس ها اختیاری است.

مهرتوجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه