× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

ضوابط پوشش دانشجویان ارومیه اعلام شد/ نحوه برخورد با متخلفین

ضوابط پوشش دانشجویان دانشگاه ارومیه در راستای اجرای طرح صیانت از عفاف و حجاب وزارت علوم اعلام شد.

طبق آیین نامه پوشش دانشگاه ارومیه باید لباس ها و وضع ظاهری دختران و پسران دانشجو، اساتید و کارمندان ساده، آراسته و در شان دانشگاه و محیط های علمی و فرهنگی باشد.

در این آیین نامه تخلفات در نوع پوشش دانشجویان دختر و پسر اعلام شده که در صورت مشاهده این نوع پوشش ها با آنها برخورد خواهد شد.

ضوابط پوشش دانشجویان دختر

در این آیین نامه آمده است که دانشجویان دختر نباید از شلوارهای چسبان (ساپورت)، تنگ، کوتاه و شلوارهایی که عمدا پاره و وصله شده باشند، استفاده کنند.

استفاده از مانتوهای تنگ، کوتاه و بدون دکمه از دیگر تخلفات پوشش در این آیین نامه مشخص شده است.

همچنین دانشجویان دختر این دانشگاه نباید از آرایش های نامتعارف استفاده کنند.

ضوابط پوشش دانشجویان پسر

طبق آیین نامه پوشش این دانشگاه استفاده دانشجویان پسر  از شلوارهای تنگ، کوتاه و شلوارهایی که عمدا پاره و وصله شده باشند در محیط دانشگاه ممنوع است.

همچنین استفاده از پیراهن های اندامی نازک یا رکابی برای دانشجویان پسر ممنوع است.

افراد متخلف با حفظ حرمت مورد تذکر، ارشاد، مشاوره و در صورت لزوم به کمیته انضباطی و یا دادگاه تخلفات اداری معرفی می شوند.توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه