اخبار سنجش

چگونگی پذیرش در رشته‌های چهل‌و‌چهارمین آزمون دستیار تخصصی پزشکی اعلام شد

defultnews

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور اطلاعیه‌ای نحوه ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک و چگونگی پذیرش در برخی از رشته‌ها در چهل‌و‌چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را اعلام کرد.