پربازدید ترین نمونه سوالات


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال تابستان 95 پیام نور با پاسخنامه

سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد. پاسخنامه انتهای فایل اضافه شده است. تعداد فایل ها: 677

قیمت:100000 ریال


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخنامه

سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد. پاسخنامه انتهای فایل اضافه شده است. تعداد فایل ها: 1438

قیمت:150000 ریال


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخنامه

سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد. پاسخنامه انتهای فایل اضافه شده است. تعداد فایل ها: 1821

قیمت:150000 ریال


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال تابستان 94-93 پیام نور با پاسخنامه

سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد. تعداد فایل های سوال: 985 تعداد فایل های پاسخ تستی :835 تعداد فایل های پاسخ تشریحی : 177

تعداد پاسخنامه: 835

قیمت:100000 ریال


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 94-93 پیام نور با پاسخنامه

سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد. تعداد فایل های سوال: 1880 تعداد فایل های پاسخ تستی :1711 تعداد فایل های پاسخ تشریحی : 383

تعداد پاسخنامه: 1711

قیمت:100000 ریال


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال اول 93-94 پیام نور با پاسخنامه

سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد. تعداد فایل های سوال: 823 تعداد فایل های پاسخ :494

تعداد پاسخنامه: 494

قیمت:100000 ریال


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال اول 93-92 پیام نور با پاسخنامه

این مجموعه کاملترین آرشیـــــــو کلیه رشته های به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور موجود در اینترنت می باشد. سوالات به صورت کد درس دسته بندی شده است و بدون تگ تبلیغاتی و آرم و علائم تبلیغاتی می باشد.   تعداد فایل سوال : ۱۷۵۵ تعداد فایل پاسخ ...

تعداد پاسخنامه: 880

قیمت:100000 ریال


دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 پیام نور با پاسخنامه

تعداد فایل سوال : 780 تعداد فایل پاسخ تستی : 1132 تعداد فایل پاسخ تشریحی : 82

تعداد پاسخنامه: 1200

قیمت:100000 ریالدر حال بارگذاری..
توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه