× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-97، 15 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات تمامی نیمسال های 91 تا نیمسال اول 96 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول و دوم 96-97 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

بایگانی برچسب: دانلود نمونه سوال کد درس 1312038

دانلود نمونه سوال درس مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) تابستان ۹۴-۹۵

کد درس: 1312038
نام درس: طراحی سازه های بنایی
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 3
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) نیمسال دوم ۹۴-۹۵

کد درس: 1312038
نام درس: طراحی سازه های بنایی
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) نیمسال دوم ۹۳-۹۴

کد درس: 1312038
نام درس: طراحی سازه های بنایی
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) تابستان ۹۳-۹۴

کد درس: 1312038
نام درس: طراحی سازه های بنایی
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 3
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) نیمسال دوم ۹۱-۹۲

کد درس: 1312038
نام درس: طراحی سازه های بنایی
سال تحصیلی: 91-92
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) تابستان ۹۱-۹۲

کد درس: 1312038
نام درس: طراحی سازه های بنایی
سال تحصیلی: 91-92
ترم: 3
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) نیمسال اول ۹۲-۹۳

کد درس: 1312038
نام درس: طراحی سازه های بنایی
سال تحصیلی: 92-93
ترم: 1
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه