وبلاگ

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۵-۹۴ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال تابستان ۹۴-۹۳ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۴-۹۳ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۴-۹۳ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


 

نمونه سوالات پیام نور نیمسال تابستان ۹۳-۹۲ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۳-۹۲ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۳-۹۲ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال تابستان ۹۲-۹۱ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۲-۹۱ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۲-۹۱ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


جزوات رشته های کامپیوتر ، مکانیک و عمران به درخواست کاربران در کانال و سایت موجود می باشد.

 

 

توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه