× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

اخبار : افسردگی

مهرورزی بهترین درمان کاهش افسردگی و خودانتقادی دانشجویان

defultnews

محققان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقاله ای که در مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی سال هفدهم، شماره ۱ (پیاپی ۶۳) به چاپ رسیده است به بررسی «اثربخشی درمان مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خودانتقادی دانشجویان دختر» پرداخته اند. مریم شریعتی دانشجوی دکتری روانشناسی، نجمه حمید عضو هیأت علمی، سید اسماعیل هاشمی عضو هیأت علمی، کیومرث بشلیده عضو هیأت علمی و سید علی مرعشی عضو هیأت علمی همگی از دانشگاه شهید چمران اهواز این تحقیق را به انجام رسانده اند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر درمان مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خودانتقادی دانشجویان دختر بود....

دستاورد محققان کشور در درمان افسردگی با دستگاه تحریک الکتریکی مغز

defultnews

گلناز بغدادی در خصوص طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی مغز در این دانشگاه اظهار کرد: دو نمونه از این دستگاه ساخته شده است که نمونه تحقیقاتی این دستگاه قابلیت بیشتری نسبت به نمونه آزمایشگاهی دارد. وی گفت: نمونه تحقیقاتی این قابلیت را دارد که با شدت جریان بیشتری کار کند و انواع مختلف جریان را تولید کند. محقق این طرح افزود: نمونه اولیه دستگاه دو کاناله است و تلاش داریم در نمونه‌های بعدی به عمق مغز دست یابیم. وی گفت: فناوری استفاده شده در این دستگاه سبب شده است که میزان مصرف دستگاه کاهش یابد و ذخیره انرژی تا...

توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه