× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

اخبار : http://www.ana.ir/رشته روانپزشکی

اعلام پذیرفته‌شدگان اولیه رشته‌های زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده

defultnews

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، افراد پذیرفته شده باید برای مصاحبه ساختارمند به مراکز درنظر گرفته شده مراجعه کنند. عدم حضور در هر یک از مراحل مصاحبه ساختارمند به منزله اعالم انصراف از پذیرش در رشته مورد نظر شناخته می‌شود. ارزیابی مبتنی بر رایانه پذیرفته‌شدگان مقدماتی سه رشته زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده روز جمعه 15 دی راس ساعت 8 صبح و مصاحبه پذیرفته‌شدگان مقدماتی رشته روان پزشکی روز جمعه 15 دی راس ساعت 10 صبح و مصاحبه پذیرفته شدگان مقدماتی رشته زنان و زایمان و رشته پزشکی خانواده روز شنبه 16 دی ساعت 8 انجام می‌شود....

توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه