× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

اخبار : http://www.ana.ir/هیات ممیزه

موافقت هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با ارتقای رتبه ۱۹ عضو هیات علمی

defultnews

ز روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این جلسه از مجموع 25 پرونده ارائه شده، با ارتقای رتبه 19 پرونده موافقت شد که از این تعداد، 9 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری، 9 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و 1 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی بود. همچنین با ارتقای رتبه 4 پرونده به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد و دو پرونده نیز برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. آنا

ارتقای رتبه ۳۳ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

defultnews

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دو جلسه متوالی هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده برگزار شد. در این جلسه از مجموع 39 پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه استادان این دانشگاه، با ارتقای رتبه 33 پرونده موافقت شد. از این تعداد، 9 پرونده مربوط به ارتقا از رتبه مربی به استادیاری، 20 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و 4 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی بود. همچنین با ارتقای رتبه پنج پرونده نیز به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد و یک پرونده نیز برای بررسی مجدد به...

توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه