× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

بایگانی برچسب: s

دانلود نمونه سوال درس دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍ای‍ه‌ ۱ نیمسال دوم ۹۶-۹۷

کد درس: 1113315
نام درس: فیزیک(1)
سال تحصیلی: 96-97
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: متون آزمایشگاهی
مولف: اح‍م‍د ب‍اب‍ان‍ژاد دهکی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍ای‍ه‌ ۱ نیمسال اول ۹۵-۹۶

کد درس: 1113315
نام درس: فیزیک(1)
سال تحصیلی: 95-96
ترم: 1
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: متون آزمایشگاهی
مولف: اح‍م‍د ب‍اب‍ان‍ژاد دهکی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍ای‍ه‌ ۱ نیمسال دوم ۹۴-۹۵

کد درس: 1113315
نام درس: فیزیک(1)
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: متون آزمایشگاهی
مولف: اح‍م‍د ب‍اب‍ان‍ژاد دهکی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍ای‍ه‌ ۱ نیمسال اول ۹۴-۹۵

کد درس: 1113315
نام درس: فیزیک(1)
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 1
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: متون آزمایشگاهی
مولف: اح‍م‍د ب‍اب‍ان‍ژاد دهکی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍ای‍ه‌ ۱ نیمسال دوم ۹۳-۹۴

کد درس: 1113315
نام درس: فیزیک(1)
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: متون آزمایشگاهی
مولف: اح‍م‍د ب‍اب‍ان‍ژاد دهکی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍ای‍ه‌ ۱ نیمسال اول ۹۳-۹۴

کد درس: 1113315
نام درس: فیزیک(1)
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 1
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: متون آزمایشگاهی
مولف: اح‍م‍د ب‍اب‍ان‍ژاد دهکی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه