× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

بایگانی برچسب: 1122015

دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد نیمسال دوم ۹۶-۹۷

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 96-97
ترم: 2
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد نیمسال اول ۹۵-۹۶

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 95-96
ترم: 1
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد نیمسال دوم ۹۴-۹۵

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 2
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد تابستان ۹۲-۹۳

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 92-93
ترم: 3
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد نیمسال دوم ۹۳-۹۴

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 2
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد نیمسال اول ۹۴-۹۵

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 1
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد تابستان ۹۳-۹۴

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 3
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد نیمسال اول ۹۱-۹۲

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 91-92
ترم: 1
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد نیمسال دوم ۹۱-۹۲

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 91-92
ترم: 2
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد تابستان ۹۱-۹۲

کد درس: 1122015
نام درس: طرح ریزی واحدهای صنعتی
سال تحصیلی: 91-92
ترم: 3
نوع سوالات: تستی و تشریحی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فر،علی دیوسالار
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه