× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

بایگانی برچسب: 1211096

دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس تابستان ۹۴-۹۵

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 3
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس نیمسال دوم ۹۴-۹۵

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس تابستان ۹۲-۹۳

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 92-93
ترم: 3
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس نیمسال دوم ۹۳-۹۴

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس نیمسال اول ۹۴-۹۵

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 94-95
ترم: 1
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس نیمسال دوم ۹۱-۹۲

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 91-92
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس تابستان ۹۱-۹۲

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 91-92
ترم: 3
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس نیمسال اول ۹۲-۹۳

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 92-93
ترم: 1
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس نیمسال دوم ۹۲-۹۳

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 92-93
ترم: 2
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی با تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در کلاس درس نیمسال اول ۹۳-۹۴

کد درس: 1211096
نام درس: مهارتهای ارتباطی کلاس
سال تحصیلی: 93-94
ترم: 1
نوع سوالات: تستی
دانشگاه: پیام نور
نوع منبع: کتاب
مولف: نازیلا خطیب زنجانی -مهران فرج اللهی- محمدرضا سرمدی- زندی
***برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید***
ادامه مطلب


توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه