× پیام نور - پاسخنامه های سال های 91-92 و 92-93 ، 6 ترم رایگان در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال اول 91 تا تابستان 95 در سایت موجود است.
× پیام نور - نمونه سوالات نیمسال دوم 94-95 و تابستان 95 در سایت قرار گرفت.
× پیام نور - در حال به روزرسانی نیمسال های جدید.

وبلاگ

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۷-۹۶+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۶-۹۵+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال  تابستان ۹۵-۹۴+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۵-۹۴+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۵-۹۴+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال تابستان ۹۴-۹۳+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۴-۹۳+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۴-۹۳+ بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال تابستان ۹۳-۹۲ + بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۳-۹۲ + بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال تابستان ۹۲-۹۱ + بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۲-۹۱ + بهمراه پاسخنامه رایگان به صورت کامل روی سایت آپلود شد.


جزوات رشته های کامپیوتر ، مکانیک و عمران به درخواست کاربران در کانال و سایت موجود می باشد.

 

 

توجه با عضویت در کانال تلگرامی ما از خبرنامه و امکانات آینده سایت به رایگان بهره مند شوید.توجه